Zapytania ofertowe


18.02.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na usługi z zakresu kompleksowego pełnienia nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia"

30.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Łętownia"

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE:
  1.1.1. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:
  1.1.1.6. Załącznik nr 6 Projekt umowy (plik.pdf)
  1.1.1.7. Harmonogram prac - załącznik nr 1 do umowy (plik.pdf)
  1.1.1.8. KARTA GWARANCYJNA - załącznik nr 2 do umowy (plik.pdf)

  2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA:
  2.1. Przedmiar robót etap 1- prace kwalifikowane (plik.pdf)
  2.2. Przedmiar robót etap 1- prace niekwalifikowane (plik.pdf)
  2.8. Kanalizacja Łętownia etap I - prace niekwalifikowane (zaktualizowane) - (plik.pdf)

  3. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - (plik.pdf)