Zapytania ofertowe


24.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe na usługi z zakresu kompleksowego pełnienia nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n "Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Sarzyna".

    8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty