Szczegóły przetargu


19.02.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę pod nazwą "Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach SUW”

  1. OGŁOSZENIE:

  2. SPECYFIKACJA:
  2.1.1. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:
  2.1.1.2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy (warunki udziału w postępowniu) (plik.pdf) (plik.doc)
  2.1.1.3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy (przesłanki wykluczenia z postępowania) (plik.pdf) (plik.doc)
  2.1.1.6. Załącznik nr 6 - Projekt umowy (plik.pdf) (załącznik uległ zmianie - patrz pkt 5.1.1.1)

  3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

  4. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

  5. ZMIANA TREŚCI SIWZ, OGŁOSZENIA I PROJEKTU UMOWY
  5.1. Zakres zmian, w tym zmiana terminów składania i otwarcia ofert: (plik.pdf)
  5.1.1. ZAŁĄCZNIKI
  5.1.1.1. Załącznik nr 6 - Projekt umowy (plik.pdf)

  6. INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT:

  7. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY