Szczegóły przetargu


13.12.2018 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę pod nazwą "Dostawa paliw płynnych w 2019 r.”

    1. OGŁOSZENIE:

    2. SPECYFIKACJA:
    2.1.1. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:

    3. INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT:

    4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

-->