Szczegóły przetargu


28.08.2017 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę pod nazwą „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o.”.

  1. OGŁOSZENIE:

  2. SPECYFIKACJA:
  2.1.1. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:
  2.1.2. Załączniki do specyfikacji w wersji edytowalnej - archiwum zip

  3. ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI:

  4. ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA
  Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 08.09.2017 r. do godz. 10.00

  5. INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

  6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY