Informacje o przetargach


28.08.2017 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę pod nazwą „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o.”.

więcej...